Không xác định

Vietnam re-entry FAQ for 2021

Covid popular questions: Can i enter Vietnam now?Yes, if you have a SPONSOR (skilled workers), your an investor and Vietnamese. From what i kept reading, even spouses of Vietnamese are having difficulty to enter. Also, having a TRC doesn't give you an entry pass. Skilled workers can only enter with a sponsor that can get them the ff: ✅ Peoples committee approval letterA. 2-4weeks/ to be in...

Việt Nam đã thoát chết vì dịch Covid19 như thế nào?

Việt Nam đã thành công trước Covid chỉ vì một từ: khiêm tốn Người Việt Nam có cỗ máy thời gian. Công dân có chỗ ngồi ưu tiên, nhưng với vài nghìn đô la, người nước ngoài có công việc kinh doanh chính thức tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xét nghiệm Covid âm tính (hãy đảm bảo bạn...

So sánh bài đăng

So sánh
0901 881 515